ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Fastighetsägare fick kurs i lönsamhetsberäkning

Fastighetsägare fick kurs i lönsamhet...

Energinätverket ByggEEss samlades 18 januari i Karlskrona för ett tredje nätverksmöte med fokus på fördjupning inom energikartläggning och lönsamhetsberäkning för energieffektiva åtgärder.      Representanter från nio fastighetsägare i sydost samlades 18 januari på Dockside i Karlskrona för att ha sitt tredje möte inom energi... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Ukraina hakar på bioenergiprojekt

FORZA, en ukrainsk organisation, ska få ta del av erfarenheter gjorda i SecureChain i nya projektet SecvalChain.    Secvalchain är ett nystartat projekt finansiera... Läs mer

Solkarta över Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län är klara med upphandlingen av en solkarta som ska kartlägga Blekinges potential för solelsproduktion.   Energikontor Sydost och Länsstyr... Läs mer

Vi är medlemmar i