ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Timers på drickakylar sparar energi

Timers på drickakylar sparar energi

Nu är det nationella insatsprojektet om drickakylar igång. Företag och föreningar i 25 deltagande kommuner förväntas kunna spara in mycket energi per år på att  stänga av sina  drickakylar under de timmar på dygnet då versksamheten inte är öppen.    25 kommuner, däribland Nybro och Karlshamn i sydost, d... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Energilyftet - Ronneby och Kalmar

Save the date! Under hösten kommer två nya tillfällen att gå på seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens webbutbildning i lågenergibyggande.      30 procent av Sv... Läs mer

Lyckat projekt ger ringar på vattnet

Genom Energikontor Sydostos arbete med Night hawks-projektet har metoden att nattvandra i butiker och då som ett första steg fokusera på att göra enkla kostnadseffektiva åtgärder spritt sig i Europ... Läs mer

Vi är medlemmar i