ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Pimpade hissar och choklad - beteendepåverkan

Pimpade hissar och choklad - beteende...

Första nyhetsbrevet från Miljökloka kontor.    Gamla vanor hos medarbetare är ofta ett hinder för energibesparing enligt energisparkampanjen Miljökloka kontor. I partnerlandet Belgien bjöd energiteamet in en expert inom området att prata om beteendeförändringar. Lösningen är fyra enkla principer: gör det Enkelt,... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Lyckat belysningsseminarium i Hultsfred

Tisdagen den 18:e oktober sattes ljuset i fokus i Hultsfred när Energikontor Sydost bjöd in till Belysningsdag. Bland de inbjudna talarna fanns Johan Röklander, ljusdesigner och belysningsplanerare... Läs mer

Vi är medlemmar i