ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Välkommen tillbaka Vimmerby!

Välkommen tillbaka Vimmerby!

Vimmerby kommun är åter medlem i föreningen Energikontor Sydost.    3 mars beslutade styrelsen för föreningen Energikontor Sydost att bevilja Vimmerby kommuns ansökan om medlemskap.  Föreningens medlemmar består av kommuner, landsting och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Vimmerby har stått utanf... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Vi är medlemmar i