EELivS

EELivS

Nätverk för livsmedelsbutiker i Sydost

Energikontor Sydost driver nätverket där större livsmedelsbutiker får hjälp med att minska sina kostnader och stärka sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.

 

 

 


Deltagare i nätverket EELivS

 

MAXI i Kalmar

MAXI i Västervik

MAXI i Vetlanda

MAXI i VäxjöICA Maxi

MAXI i Älmhult

MAXI i Karlskrona

MAXI i Ljungby

MAXI i Ronneby


”Det är ju direkt o-affärsmässigt att inte vara med i nätverk för energieffektivisering!” säger Johan Hellström, försäljningsledare för ICA Maxi.  

 

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten

Företag som deltar i ett nätverk får

 

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.

  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.

  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexperter (se nedan) där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering. 

  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.

  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.

  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

 

​Energiexperter

 

Peter Karlsson

Aktea Energy 

Peter är en erfaren konsult inom energi, miljö, vvs, el- och styrsystem gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift. 

 

Magnus Stjerndahl

Aktea Energy

Magnus har lång erfarenhet av energieffektivisering inom både kommersiella fastigheter och enskilda butiker, samt har arbetat mycket med energikartläggning och uppföljning.

För deltagare i nätverket