02/06-21

Storskalig energieffektivisering i fastigheter - hurdå?

Datum:  02-06-2021  -  03-06-2021


Spara datumet!

Hur handlar man upp storskalig energieffektivisering av en fastighet för att få rätt resultat?

 


2 juni kl 10.00 - 12.00 planerar vi för ett webbinarium på tema upphandling - för tjänstemän och politiker som arbetar med fastigheter och byggande i sydost. 


Mer information och anmälningslänk kommer.För frågor, kontakta projektledare Tommy Lindström eller Lena Eckerberg.
 


Webbinariet arrangeras inom förstudien Värdeskapande fastighetsförvaltning, vilken utreder potentialen för investeringar i fastigheter genom energieffektivisering hos offentliga fastighetsägare i Blekinge, samt satsningen EMPOWEREffektiv energianvändning i byggnader.