07/11
2019

Är en smart stad hållbar? Är en hållbar stad smart?


Välkommen till erfarenhetsutbyte kring

Hur kan den digitaliserade staden bidra till energiomställningen?

Vilka är utmaningarna och vad kan vi lösa med digitalisering? På den här dagen får vi höra om erfarenheter från Spanien och från vår egen region.

 

Bland annat får du höra om hur standardisering gör det enklare att göra städer smarta och hur samverkan mellan offentlig sektor och digitala innovatörer kan lösa samhällsutmaningarStudiebesöket visar upp smarta digitala lösningar i flerfamiljshus som bidrar till att minska energiförbrukningen samt andra innovativa tekniska metoder i ett energirenoverat miljonprogramsområde. Olika åtgärder har sammantaget halverat energianvändningen.

 

Vem riktar sig dagen till? Du som arbetar med digitalisering, stadsplanering, energieffektivisering, fastigheter och hållbarhetsfrågor.

 

Plats: Växjö

Obligatorisk föranmälan: Klicka här

Lunch och fika ingår i det kostnadsfria eventet. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 500 kr. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag  3/11. När konferensen är fullbokad stängs anmälningslänken även om sista anmälningsdag inte passerats.  

Se detaljer i programmet >

 

 

               

 

Arrangör är Energikontor Sydost inom ramen för projektet EMPOWER som är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. ACT NOW ökar kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader. READY demonstrerar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter, fjärrvärme, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering.

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att genomföra hållbara event. Vi följer vår checklista för hållbara event  och vi har kranmärkt oss.