24/09
2020

Fastighet2020 i Växjö


Fastighetsmässa i Växjö
 

Fastighet2020 är en nationellt turnérande mässa som riktar sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och alla som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus.

24 september kommer mässan att ta plats i Växjö. Energikontor Sydost medverkar både som föreläsare och utställare. 
 

Tid: 17.00 - 20.00
Plats: Växjö Konserthus

 

Mässorna är gratis för deltagare. För att läsa mer och anmäla dig, klicka här.

Arrangör: Marknadsrespons AB