19/11
2020

Green Economy – the heating market changes – Act Now!


"Green Economy – the heating market changes – Act Now!" online konferens

Europas största energiresurs är att minska energianvändningen i byggnader. Att utnyttja detta är en nyckelåtgärd för energieffektivisering, en annan är att utveckla hållbara gröna affärskoncept.

De två projekten “Act now!“ och “Green Economy - Sustainable Business Area Lune Delta Bremerhaven“ arbetar med dessa frågor och kommer att arrangera en online konferens för att presentera resultat och diskutera vidare. 

Här finns detaljerat program och anmälningslänk. Anmäl dig senast 15 november 2020: https://meldemichan.de/act-now-closing-conference  

 

We are looking forward to keynotes addressing the ‘Green Deal’  (by a representative of the European Commission, Directorate-General Energy), ‘Climate friendly heating supply in the Federal State of Bremen’ and an introduction to the ‘Sustainable industrial site Lune Delta - Potential of a  district heating concept (short range) by waste heat’.


 Act Now! project partners will present their work and introduce a manual and guidelines for European local authorities to improve their capacities and energy efficiency.  

 

We are looking forward to meet you online at the transnational conference „Green economy – the heating market changes – Act Now!“  

 

 

Genom Act now kommer Energikontor Sydost kunna stötta regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten. Act now stödjer utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.

Läs mer här >