08/12
2020

Hur bygger vi klimatsmart och kostnadseffektivt i trä?


Växjö kommun bjuder in till ett webbseminarium om att bygga klimatsmart i trä!
 

År 2018 beslutades det att medlemsländerna i EU från år 2019 ska bygga alla sina offentliga byggnader enligt “nära-noll-energi-standard". Ett beslut som baserats på EU´s energieffektiviseringsdirektiv. Växjö Kommun var snabba på att ta detta till sig och skapade tillsammans med grannländerna Norge, Finland och Estland det gemensamma projektet NERO. 
 

I projektet har Växjö och Sverige tittat närmare på flerbostadshus. 
 

Välkommen att lyssna på Ambrose Dodoo, professor i Byggteknik på Linnéuniversitetet, när han tillsammans med Martin Skoglund, energicontroller på Växjöbostäder, berättar om vilka resultat man har nått fram till, både ur energisynpunkt, men även avseende livscykelkostnader och klimatpåverkan.

Se fullständig inbjudan.


 

När: 8 december, kl 10.00-11.30

Var: digitalt via Teams. (länk till mötet skickas till din e-post någon dag innan mötet äger rum)

Anmälan: via anmälningsformulär på Växjö kommuns hemsida