02/06
2020

Hur kan min organisation delta i ett Horisont 2020-projekt?


WORKSHOP OM HORISONT 2020 - online

När? Den 2 juni 2020, kl 13:15-15:15

 

Ett deltagande i EU-projekt kan möjliggöra investeringar som annars inte skulle bli av. Det kan också skapa nyttor som ny kunskap och nya internationella kontakter. Samtidigt är det inte helt lätt att sätta sig in i EU-programmen och veta hur en kommun eller annan organisation kan delta.

 

Energikontoren Sverige ordnar därför ett webbinarium där vi får lära oss mer om vägar till extern projektfinansiering genom Horisont 2020. Information ges om öppna utlysningar. Från Vinnova får vi också den senaste informationen om det kommande programmet för forskning och innovation, Horisont Europa.

 

Program och anmälan: Anmäl dig här - senast den 1 juni

 

Teamsmöte: Du får en länk för att ansluta till mötet i bekräftelsen som skickas ut efter din anmälan

 

Från en organisation som deltar i ett H2020-projekt får vi höra vad ett deltagande innebär och vilka vinster det ger.

 

Deltar gör:

  • Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost och Energikontorens Temakoordinator för Horisont 2020 och Agenda 2030
  • Mimmi Magnusson, Vinnova, nationell kontaktperson Horisont 2020 för samhällsutmaningarna säker, ren och effektiv energi
  • Magnus Matisons, projektledare för Horisont 2020-projektet BioFuel Region

 

Informationsträffen vänder sig främst till dig som arbetar med miljö- och energifrågor och som vill att din organisation ökar sitt deltagande i EU-projekt. Företrädare för offentliga, ideella och privata organisationer är alla varmt välkomna!

 

Eventuella frågor besvaras av: Michael Sillén, Lena Eckerberg

 

Informationsträffen genomförs i samverkan mellan Sveriges Energikontor med stöd från Energimyndigheten.