18/01
2022

Hur man ställer om industri från fossil till förnybar energi - slutkonferens


How to implement bioenergy in existing industrial installations

Under tre dagar presenteras resultaten av tre års arbete med att stötta industrier att ställa om från fossil energi till bioenergi. Den internationella konferensen hålls på engelska. 

 

Läs mer om innehåll och anmälan på https://www.biofit-h2020.eu/biofit-final-policy-conference/

 

För frågor, kontakta Göran Gustavsson

 

Konferensen arrangeras inom satsningen BIOFIT, finansierad av Horisont 2020.