27/03
2020

INSTÄLLT - Informationsmöte – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)


INSTÄLLT

Kan er verksamhet bidra till regional utveckling? Då kan projektmedel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) vara ett aktuellt verktyg för er.
 

När: Fredagen 27 mars 2020

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö. Sammanträdesrum Bolmen
 

Under dagen kommer bland annat Tillväxtverket att informera om vad ERUF är och hur projektfinansiering fungerar. Region Kronoberg berättar om projektplaneringsverktyget förändringslogik som kan användas vid processen från projektidé till projektansökan. Dagen avrundas med en panelintervju där projekterfarna tjänstepersoner besvarar frågor kring hur det är att utveckla, driva och implementera ERUF-projekt.

Dagen riktar sig till dig som arbetar inom t.ex. näringslivskluster, universitet, näringslivsbolag (ej vinstdrivande företag).
 

Välkommen att anmäla dig!
 

Se fullständigt program och anmälan.  Anmäl dig senast 23 mars!