09/10
2019

Teknisk workshop EMPOWER


Idag är det internationell workshop i EMPOWER i Bryssel, Belgien. Vid det här mötet kommer vi utvärdera det internationalla utbytet  som pågått under 1,5 år där experter från de olika partnerna bjuds in att presentera sina erfarenheter regionalt.

EMPOWER är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Energimyndigheten delfinansierar projektet.