30/03
2020

Partnermöte i Cobium, webbmöte


Mellan 30 mars – 1 april har partner från Danmark, Sverige, Tyskland och Polen ett webbmöte för peer review av de piloter som pågår inom CoBiUM. Satsningen handlar om att ta fram koncept för kommuner som vill främja ett skifte från fossilbränsledrivna transporter till elassisterade lastcyklar. 

Läs mer på cobium.eu