28/10
2020

Slutkonferens SUPPORT - NYTT DATUM KOMMER


NYTT DATUM KOMMER: Konferensen flyttas till våren 2021 pga Coronapandemin. Exakt datum är ej ännu bestämt.

 

Onsdagen den 28 oktober i Mainz, Tyskland

 

Temat på konferensen är energibesparingar i offentliga byggnader. Deltagare från hela Europa samlas och drar slutsatser från SUPPORT-projektet. Vi kommer även diskutera runt nya perspektiv och effekter runt nedstägningen pga Corona-pandemin.

De hygien och säkerhetsåtgärder som krävs för arrangemanget kommer att vidtas, anpassade för den aktuella COVID-19-situationen enligt de regler och riktlinjer som gäller i delstaten Rhineland-Palatinate, Tyskland.

 

SUPPORT ska stötta kommuner att konkret genomföra och följa upp sina handlingsplaner för förnybar energi.

Läs mer>