28/05
2022

Solsafari Sydost


Välkommen till Solsafari Sydost 2022!Är du intresserad av att investera i en solcellsanläggning och vill få ett kunskapsutbyte med personer som redan ”har tagit steget”, i sydost? Under perioden 28 maj till 5 juni kommer du att kunna besöka utställare i sydost som gärna visar upp och pratar om sina anläggningar för dig! 


Besöken är riktade till olika målgrupper som är intresserade av solenergi och vill producera egen el. Oavsett om du privatperson, tillhör en bostadsrättsförening, företagare eller kommunrepresentant, så finns här något för dig! Du behöver inte vara sakkunnig för att vara med, det räcker att du är nyfiken på att höra om solenergi
 

Det är kostnadsfritt att delta och ingen anmälan krävs!

Varmt välkommen att inspireras!
 

För mer information - gå in på vår hemsida för Solsafari 2022!

 

Solsafari Sydost 2022 är ett evenemang som arrangeras inom ramen för satsningen ENERSELVES+ som ska bidra till att stötta en ökad egenproduktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument, medfinansierat av Region Blekinge. I år samarrangeras solsafari av Energikontor Sydost, samt de kommunala energi- och klimatrådgivarna i sydost.