16/02
2022

Förnybar vätgas för transporter i Blekinge - webbinarium/workshop


Energikontor Sydost arbetar just nu med en förstudie kring möjligheterna för produktion och distribution av vätgas i Blekinge län. Arbetet pågår med att intervjua vätgas-intressenter i Blekinge. 

 

16 februari, kl 09.00 - 15.00 presenteras resultatet för intresserade på ett webbinarium. Under dagen får du som deltar veta mer om vätgasens möjligheter och utmaningar. Dagen avslutas med en workshop där du får möjlighet att fortsatt diskutera utvecklingen av vätgassystemet i Blekinge.
 

Anmälan: Anmäl dig via den här länken senast 14 februari.
Alla som anmäler sig får en Teams-länk i god tid innan webbinariet börjar. 
 

 

Program för dagen

9.00 Inledning - Energikontor Sydost
 

9.15 Möjligheter och utmaningar med vätgas - Maria Grahn, docent i Energisystemanalys på Chalmers
Ett övergripande perspektiv på möjligheter och utmaningar med vätgas i omställningen av energisystemet med fokus på transporter, olika produktionsätt och användningsområden. Maria visar också några av hennes forskningsresultat.
 

9.45 Utbyggnad av tankställen för vätgas i Norden - Lars Jacobsen, Everfuel
Lars presenterar Nordic Hydrogen Corridor och utbyggnadsplaner i Europa och Norden, platser för tankställen, säkerhetsaspekter, kundgrupper och planer för utbyggnad i Blekinge.
 

10.15 Paus
 

10.30 Vätgasproduktion från havsbaserad vindkraft - Rolf-Erik Keck, Njordr Offshore Wind AB
Företaget utvecklar idag storskalig havsbaserad vindkraft i Sverige. Projektet Baltic Offshore Beta är lokaliserat utanför Blekinge och kan bidra till att balansera elförsörjningen i södra Sverige med vätgasproduktion, samt med vätgas för transporter och industrin.
 

10.50 Gör vind och sol mer lönsamt med vätgas - Lars Andrén, SVEF - Sveriges vindkraftkooperativ
Lokal vätgasproduktion från vind- och solkraft.
 

11.10 Vätgasproduktion på OKG -  Henrik Eriksson, Uniper/OKG
Varför och hur produceras vätgas på OKG?
 

11.30 Förslag til Nationell strategi för fossilfri vätgas -  Mathias Eriksson, Energimyndigheten
Mathias presenterar Energimyndighetens förslag till ny nationell strategi för fossilfri vätgas.
 

12.00 Lunchpaus
 

12.45 Presentation av resultat från förstudien Förnybar vätgas för transporter i Blekinge - Pierre Ståhl, Energikontor Sydost
 

13.15 Workshop
I mindre grupper diskuterar vi utvecklingen av vätgassystemet i Blekinge.
 

14.00 Sammanfattning och avslut
 

För frågor, kontakta projektledare Kerstin Eriksson

 

 

Förstudien är finansierad av Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden.