02/06
2020

Webbinarium: Kartläggning av industriell symbios i Kronoberg och Kalmar län


Två webbinarietillfällen med föreläsare Tobias Jansson, Coest

 

Välkommen att delta på webbinarium om industriell symbios, ett sätt att skapa
cirkulär ekonomi där företag samverkar kring resurser och därigenom tjänar
pengar, skapar miljönytta och lockar nya företagsetableringar.


När: 2 juni, kl 09.00 - 10.30
Vad: Vi presenterar en färsk kartläggning över Kronoberg och Kalmar län kring nuläge, potential och förutsättningar för industriell symbios med fokus på vatten som en resurs för näringslivet. Vid detta tillfälle fokuserar vi särskilt på näringar och orter i Kronobergs län. 
Se specifik inbjudan med mer information.

 

När: 2 juni, kl 13.15 - 14.45
Vad: 
Vi presenterar en färsk kartläggning över Kronoberg och Kalmar län kring nuläge, potential ochförutsättningar för industriell symbios med fokus på vatten som en resurs för näringslivet. Vid detta tillfälle fokuserar vi särskilt på näringar i Kalmar län.
Se specifik inbjudan med mer information

 

Webbinarierna arrangeras inom projektet CRKKL med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län. Inbjudan görs i samarbete med projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer som finansieras av ERUF, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun.