04/06
2020

Webbinarium & workshop: Hållbar kollektivtrafikupphandling


Välkommen att delta! 

Under webbinariet och den digitala workshoppen kommer tidigare erfarenheter från upphandling för att införa förnybara drivmedel presenteras, både forskning samt andra regioners erfarenheter. Syftet är att identifiera möjliga strategiska vägval, existerande kunskapsluckor och behov av underlag inför kommande bussupphandling i Blekinge och andra regioner. Workshoppen avslutas med att vi diskuterar en lämplig process för att planera och genomföra en hållbar upphandling.

 

När: 4 juni
Tid: 12.50 – 16.30
Var: Online (Microsoft Teams)
För vem: För dig som jobbar med kollektivtrafikupphandling

ProgramSe fullständig inbjudan
Anmälan: Via den här länken, senast 27 maj.
 

Deltagandet är kostnadsfritt.


 

Webbinariet arrangeras av Energikontor Sydost i samverkan med Lunds Universitet inom: Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge – ett projekt för kunskapsbyggande finansierat av Region Blekinges regionala utvecklingsfond och Tillväxtverket/regionalfonden