Energiting Sydost 2016 

10 november, NetPort Science Park i Karlshamn

 

Presentationer Plenum

Hur vårt elsystem ska anpassas för att klara en större andel förnybar energi - Cecilia Hellner, Energikommissionen

Nordens roll i klimatarbetet  - Markus Wråke, Energiforsk

Presentationer Spår Fordonsgas idag och i framtiden

Biogasen i den fossilbränslefria transportsektorn - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Biogasen i samhällets tjänst - Anders Mathiasson, Konceptum

Biogasproduktion av hushållsavfall i Blekinge sedan 2013, en resa i hållbarhet - Johan Ekelund, Robert Lundgren, VMAB

Lokalt avfall blir lokalt bränsle för lokal transport - Krister Thulin, Scania

Mot fossilfria samhällsbetalda resor 2020 -  Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

Tre år med gasbussar i stadstrafiken - Steve Karlsson, Växjö kommun

Varför ska man bygga regionala gasnät? - Per Elfvin, E.ON Gas

Global marknad - made in Kalmar - Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Hur kommer den framtida marknaden för fordonsgas att se ut? - Urban Wall, Air Liquide - Fordonsgas Sverige

Förnybara drivmedel med ny teknik - Irene Bernald, Audi

Presentationer Spår Lokal energi i undsättning i effektutmaningen

Vita certifikat nyckeln till ett stabilt energisystem - Louise Trygg, Linköpings Universitet

Vägval el – perspektiv på Sveriges elförsörjning - Karin Byman, IVA

Fjärrvärmens roll i effektutmaningen och den lokala ekonomin - Christian Johansson, Noda 

Solel - en resurs eller ett problem i effektutmaningen -  Johan Ehrenberg, vd ETC El

Närproducerad el gör skillnad - Eric Wennberg, Bixia  

Biolectric – biogas som lokal nätnytta - Stan Weyns, Biolectric

 

Presentationer Spår Hållbar snabbomställning - vad säger forskningen?

En färdplan för hållbara persontransporter – bortom fossilfriheten - Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola

Träbyggande, bioenergi och bilar - Hur kan de samverka för att minska klimatpåverkan? - Leif Gustavsson, Linnéuniversitetet

Cyklingens samhällsekonomiska effekter - lärdomar från Köpenhamn - Stefan Gössling, Linnéuniversitetet och Lunds universitet

Elfordonens roll på väg mot en hållbar framtid? - Sven Borén, Blekinge Tekniska Högskola

Algoland - industri och ekologi tillsammans - Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet

 

Årets spår

 Fordonsgas idag och i framtiden

Om gasens roll i det fossilbränslefria samhället: hur gasen distribueras och används idag och hur marknaden kommer att se ut i framtiden. Varför ska vi välja gas till våra fordon? Kommer vi att få se mer av regionala nät och flytande gas eller vinner vätgas terräng? Hur har det gått för dem som har några år bakom sig som producenter, användare eller både och?

 

 Lokal energi till undsättning i effektutmaningen

Om lokal energi och vad valet av energileverantör har för betydelse för ekonomi, miljö och försörjningstrygghet. Om den effektutmaning som vi står inför och hur regionala och lokala aktörer kan påverka utvecklingen genom sin energianvändning och leverantör. 

 

 Hållbar snabbomställning – vad säger forskningen?

Med Parisavtalet följer klimatplaner som nu ska bli verklighet. Men hur realistiska är dessa planer och vad skulle ett uppfyllande av dessa innebära i praktiken inom olika samhällssektorer?

Arrangörer


EnergiTing Sydost 2016 arrangerades av  

i samarbete med