Tack!

Vi på Energikontor Sydost vill ge ett stort tack till alla er som

var med på EnergiTing Sydost 2017  i Ljungby! 

Energiting Sydost arrangerades av  

 

          

    


Presentationer från Energitinget i Ljungby 2017

Plenum

Välkomna - Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost
Från svart till grönt – om världens största omställningsprojekt - Lina K Wiles​
 

Spår Småländska byggbranschen

På väg mot ett hållbart energisystem - Stefan Olsson, Energikontor Sydost

 

Interface of life – ett nytt sätt att kommunicera för/med hyresgäster – Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB

 

Docenten 1, Växjö – industriellt träbyggnad med stöd av betong och ICA. Hur når vi och verifierar ställda energikrav - Håkan Gustavsson, Växjöbostäder

 

Energisamverkan mellan ishall, idrottshall, simhall och skola  - Lars Lindgren, Ljungby kommun

 

Fossilbränslefria Sydostkommuner

Drivmedelsstrategi för fossilfrihet - Sara Andersson, 2050

Kommunernas kraft i omställningen - Maria Ivansson, Klimatkommunerna​

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick till 2020. Hur har vi lyckats? - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

 

Biogas - världens smartaste bilbränsle – Janne Rapp, Biogasakademin​

Ruttoptimering inom offentlig sektor – erfarenheter från kommuner - Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost 

Molntjänst inom kommunal samordnad varudistribution - Lars Eiring och Nils Lundgren, Myloc AB​

 

 

     

Finansiera energiomställningen

Gammal flygplats blir medlemsägd solpark genom andelsfinansiering - Staffan Larsson, Kalmar Energi

Stöd för klimatinvesteringar - Tommy Lindström, Energikontor Sydost​

Om regionala medel - Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

Om regionalfonderna - Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

Vad är Horisont 2020 och hur tar man del av finansieringen? Några exempel på projekt som finansierats - Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

EU-finansiering för företag. Hur gör man? -  Andreas Englund, IVL Svenska miljöinstitutet och EUSME 2020 supportkontor

Gröna lån till fjärrvärme och klimatsmart förskola i Lessebo - Åsa Garp, Lessebo kommun​

Ska vi börja energieffektivisera? - Jesper Danielsson, Energikontor Sydost​
 

      

Bilder från tinget

 

 

Vi ställde ut på minimässan

Ett komplett Elföretag med inriktning på den senaste Tekniken. 
Energioptimering i form av Solceller, Termografering & Energibesparande belysning. Allt för att göra det mer energismart och miljövänligt för dig. Se hemsida. 

PPAM Solkraft är en av landets ledande aktörer inom solkraftsområdet. PPAM Solkraft säljer och bygger solkraftsanläggningar för villor, lantbruk och offentlig sektor och industri. Vi tar totalansvar för din investering, från inköp till övervakning via nätet. Se hemsida.

 

 

 

 

Lars Eiring (VD) och Nils Lundberg (Produktchef) från Myloc AB har båda mer än trettio års erfarenhet av att arbeta med lösningar inom supply chain och logistik. De kommer att berätta om molntjänsten Myloc Logistics som erbjuder lösningar som förenklar och effektiviserar samordning av leveranser inom ett område. Alla inblandade aktörer i SVD-nätverket kopplas samman i ett och samma system där de kan samverka och hela tiden ha kontroll över vad som sker, vem som gör vad och vid vilken tidpunkt. Allt enligt SFTI-standard. ”var är varorna?”- Myloc Logistics ger dig alltid svaret. Se hemsida

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län ställer ut om Klimatklivet, Incitamentprojektet och Solcellstödet.

 

Magnus Jonasson - energi-och klimatrådgivare i Växjö kommun står med monter på plats för att svara på dina frågor. 

 

 

Energirenovering med samtidig EnergiEffektivisering i värmesystem, kylsystem och tappvattensystem. Bauer vattenbehandlingssystem är kostnadsundvikande, miljövänligt och långsiktigt ekonomiskt hållbart.
 Se hemsida