EnergiTing Sydost 2014

13 november i Alvesta. 

 

Presentationer i Plenum


Inledning. Ulf Hansson, Energikontor Sydost

 

Världsledande inom hållbara transportlösningar. Niklas Nillroth, Volvo Construction Equipment 
 

Skolan som medaktör i ett hållbart samhällsbygge. Anders Jidesjö, Linköpings universitet

 

Presentationer Lågenergibyggnader

Lönsam halvering av energianvändningen i lokalbyggnader. Per-Erik Nilsson, CIT


BeBo-Processen. Emma Karlsson, WSP


Sveby – koll på energianvändningen från upphandling till uppföljning. Anton Clarholm , Projektengagemang


Gröna hyresavtal - Verktyg för god grön förvaltning i samverkan med hyresgäst. Ulrika Levin, Fastighetsägarna.


Regionalt exempel – ombyggnad av Norregårdsskolan. Bruno Birgersson, Vöfab


LÅGAN och utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige - förr, nu och i framtiden. Åsa Wahlström, CIT

 

Presentationer Kunskap – en förnybar resurs 

Hur når vi en undervisning som fångar elevernas intressen och bygger kunskap för framtiden? Anders Jidesjö, Linköpings universitet

 

Globala utmaningar – närmre än du tror. Erik Engström, klimatinformatör SMHI

 

KNUT-projektet - goda exempel från regionen. Kerstin Eriksson

 

Engagerande undervisning om klimat och energi i (åk 4-9). Pia Linghede, biolog och lärare Håll Sverige Rent

 

Öka energin i undervisningen! Agnes Vungi, kommunikatör Naturskyddsföreningen, Energifallet

 

Presentationer  Hållbar upphandling

 

LCC och hållbar upphandling samt Konkurrensverkets nya roll. Heini-Marja Suvilehto, Konkurrensverket


Att börja tänka målmedvetet hållbart. Astrid Stockenberg, Huddinge kommun


Optimal energi- och miljöbesparing i gatljusanläggning utan kostnad! Hans Gyllner, Philips AB


Energitjänster - något för dig? Lotta Bångens, EnergiEffektiviseringsFöretagen


Så kan förtroendet för energitjänster stärkas – en europeisk uppförandekod avtal om energiprestanda. Philip Thörn, IVL

 

Presentationer Hur skapar vi ett trafiksnålt samhälle

Staden och dess transporter. Krister Wall, Trafikverket


Strukturbild för Skåne - Hur Region Skåne arbetar för att skapa attraktiva och hållbara samhällen. Claus Pedersen, Region Skåne


Bilpooler och samåkning – mer resande mindre trängsel. Johan Raustorp, Energikontor Sydost


Alternativ till egen bil - Bilpool och samåkning, exempel från Växjö. Tim Lux, Växjö kommun


Effektivare distribution genom samlastning. Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost


Alwex erfarenheter av samordnad varudistribution. Ulf Holgersson, Alwex


Regionen är den nya staden. Christer Ljungberg, Trivector 


Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter. Hannele Johansson, Energikontor Sydost


Lånecyklar i Rostock – upplägg och erfarenheter (på engelska).Connecting Vehicles to Public Transport in the Hanseatic City of Rostock - the Demonstrator «elros». Janette Heidenreich, Rostock

Årets spår

 Lågenergibyggnader

Verktyg och metoder för att möjliggöra låg energiförbrukning vid ny- och ombyggnad. Föreläsningar och presentation av goda exempel.

 

 Kunskap - en förnybar resurs

Nya insikter och inspiration i lärandet för hållbar utveckling, från förskola till gymnasiet. 

 

 Hållbar upphandling - med energi i fokus!

Med siktet rätt inställt och med en strategi som genomsyrar hela organisationen kan upphandling bli ett kraftfullt verktyg för att nå energi- och klimatmål. 

 

 Hur skapar vi ett trafiksnålt samhälle?

Om hur man med hjälp av samhälls- och transportplanering kan bygga attraktiva och hållbara samhällen, samt goda exempel från framsynta kommuner och företag i regionen.

Årets arrangörer

EnergiTing Sydost arrangeras av   

 

i samarbete med