Länkar med bra info om vindkraft

 

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening

är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi. Medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.
Föreningen är mycket aktiv i samhällsdebatten och argumenterar för vindkraftens positiva egenskaper. Föreningen arrangerar årligen Sveriges största vindkraftkonferens.

Besök Svensk Vindenergi

 

Svensk Vindkraftförening

är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. De cirka 1500 medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftverksägare och vindkraftprojektörer. Med visionen att göra vindkraften till en folkrörelse är föreningen verksam i hela landet och främjar vindkraftens utveckling. Föreningen arrangerar årligen en välbesökt konferens ”Winterwind”, vilken behandlar ämnen specifika för vindkraft i kallt klimat.

Besök Svensk Vindkraftförening 

Naturvårdsverket

Samlad information från Naturvårdsverket när det gäller vindkraftens miljöpåverkan mm.

Besök Naturvårdsverket 

Allt om tillstånd (Vindlov.se)

Allt om tillstånd för att bygga vindkraft samlat på en plats. Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också? Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Om du väljer vindbrukskollen (OBS! fungerar inte med alla webläsare, Internet explorer rekomenderas) så kan du söka på alla vindkraftverk som planeras i Sverige. Tjänsten kommer att uppdateras under 2015 för att vara mer heltäckande och korrekt.

 

Vindkraftcentrum.se 

Vindkraftscentrums uppdrag är att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande.  
De kartlägger utbyggnaden av vindkraften, Identifierar affärsmöjligheter. Synliggör möjligheterna och mäklar kontakter.  

Besök vindkraftcentrum