Länkar med bra info om vindkraft

 

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening

är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi. Medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.
Föreningen är mycket aktiv i samhällsdebatten och argumenterar för vindkraftens positiva egenskaper. Föreningen arrangerar årligen Sveriges största vindkraftkonferens.

Svensk Vindenergi >>

 

Svensk Vindkraftförening

är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. De cirka 1500 medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftverksägare och vindkraftprojektörer. Med visionen att göra vindkraften till en folkrörelse är föreningen verksam i hela landet och främjar vindkraftens utveckling. Föreningen arrangerar årligen en välbesökt konferens ”Winterwind”, vilken behandlar ämnen specifika för vindkraft i kallt klimat.

Svensk Vindkraftförening >>

Naturvårdsverket

Samlad information från Naturvårdsverket när det gäller vindkraftens miljöpåverkan mm.

Naturvårdsverket >>

Allt om tillstånd (Vindlov.se)

Allt om tillstånd för att bygga vindkraft samlat på en plats. Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också? Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Om du väljer vindbrukskollen (OBS! fungerar inte med alla webläsare, Internet explorer rekomenderas) så kan du söka på alla vindkraftverk som planeras i Sverige. Tjänsten kommer att uppdateras under 2015 för att vara mer heltäckande och korrekt.

Allt om tillstånd >>

Uppvidinge kommun

Här finns mycket bra allmän information samlad. Specifikt finns information om läget för de vindkraftsprojekt som planeras i Uppvidinge kommun

Uppvidinge kommun >>

+ Arbetstillfällen vid vindkraftsutbyggnad

Databas för företag som arbetar med Vindkraft 

SWID är en affärsportal för svensk industri med syfte att stärka den nationella såväl som globala vindmarknaden.

SWID är sökbar för vindbranschens alla behov av produkter och tjänster inom tillverkning, planering, byggnation, installation, drift och underhåll. Databasen vänder sig till etablerade såväl som potentiella företag inom vindkraft. Det är kostnadsfritt att vara registrerad i SWID.

 SWID>>

 

Vindkraftcentrum.se

Vårt uppdrag är att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande. 
Vi kartlägger utbyggnaden av vindkraften, Identifierar affärsmöjligheter. Synliggör möjligheterna och mäklar kontakter. 

vindkraftcentrum >>

 

OX2

Företaget OX2 har gjort en sammanställning över arbetstillfällen som skapades när de byggde vindpark Glötesvålen.

Glötesvålen >>

 

Åseda 4 december

Presentationer från sEnergikontorets seminarium i Åseda 4 december:

 

Vindkraft i världen och Kronoberg, Pierre Ståhl Energikontor Sydost >>

Erfarenheter från Jämtland, Christer Andersson Vindkraftcentrum.se >> 

Så tänker en vindkraftsprojektör, Anders Fredriksson Statkraft >>

Vindkraft i Hanöbukten, Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun >>

Så byggde vi Vindpark Lemnhult, Dan Sandros Stena Renewable >>

Från en entreprenörs perspektiv, Mikael Gunnarsson Svevia >>

Summering, Pierre Ståhl >>

 

 

 

+ Utbildningar inom vindkraft

Utbildningar inom vindkraft

 

Här under är länkar till olika typer av utbildningar och kurser inom vindkraft i Sverige.

 

YH-utbildningar (yrkeshögskolan) >>

Högskoleutbildning >>

 

Länkar Energi

Energikommisionen

Energikommissionen tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.

Kommissionen består av 11 representanter från riksdagspartierna med Energiminister Ibrahim Baylan som ordförande men också tre speciellt inbjudna – generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen, Affärsverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

Energikommisionen >>