Mer om vindkraft

Vindläge och anpassning 

I Sverige är förutsättningarna för vindkraft goda ur flera synvinklar. Sverige ligger i västvindsbältet och är ett vindrikt land, särskilt längs kusterna och ute till havs. De bästa lägena finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster. Men även i inlandet finns det många platser med bra vindlägen. Vindkartering 2011

De vindkraftverk som nu sätts upp i Sverige blir allt kraftfullare (normalt mellan 2 och 3 MW installerad effekt) och kan på ett effektivt sätt anpassas till den aktuella platsen och därmed ge en bättre produktion än tidigare generationer. Exempel på sådana optimeringar är att man bygger högre torn (ofta 120–130 meter), vilket ger högre medelvind och minimerar samtidigt inverkan av turbulent vind ovanför skog.

Ett annat exempel är att man anpassar vingarnas utformning och generatorns kapacitet efter hur vindarna är på platsen. Vindkraftsproduktionen blir därigenom högre och kostnaden för den producerade elen blir lägre jämfört med äldre vindkraftverk.

Vindkraft byggs också till havs främst i länder där det är svårt att hitta bra platser på land. Havsbaserad vindkraft är dyrare att bygga och har högre drift- och underhållskostnader än landbaserad samtidigt som vindförhållandena ofta är mycket bra. Totalkostnaderna för den producerade elen är dock fortfarande oftast högre än för landbaserade verk.

 

 

+ Haveriet i Lemnhult

Haveriet i Lemnhult

Den 24 december 2015 välte ett av vindkraftverken i Stena Renewables vindpark Lemnhult i Vetlanda kommun. Verket är av typen Vestas V112 med en totalhöjd på 185 m. 

Grundorsaken till olyckan är ännu inte känd, men  "Anledningen till kollapsen verkar, enligt Vestas, vara ett fel i bultförbandet mellan tornsektionerna 1 och 2. Bultarna har undersökts i ett metallurgiskt labb, men det verkar inte som att det är själva bultarna det är fel på. Istället tittar man nu på hur bultarna har spänts". Hela vindkraftverket förutom fundament och den nedersta tornsektionen har därmed vält. detta kan ses på foton i tex Vetlandaposten: Foto>>

Den här typen av olyckor är extremt sällsynta. Vestas säger sig inte varit med om detta tidigare för deras större vindkraftverk ("multi megawatt"). Ursaken till haveriet kommer att utredas grundligt. Flera oberoende utredare, bland annat statens haverikommission arbetar nu med detta.

 

Mer information

Stena Renewable >>

Vetlandaposten >>

Statens haverikommission >>

 

+ Olyckor

Olyckor

Statistik från anmälda försäkringsärenden visar att de vanligaste felen på vindkraftverk är fel på blad och därefter skador på växellådor. De vanligaste orskerna till skadorna är blixtar(åska) och dåligt underhåll. Officiel statistik som ger en samlad bild över olyckor relaterade till vindkraft finns inte. 

Den engelska organisationen Caithness Windfarm Information Forum-CWIF sammanställer rapportering i media vilket ger en bra beskrivning över i alla fall de mer allvarliga olyckorna. Organisationen är i grunden negativ till vindkraft vilket är bra att veta när man besöker deras hemsida. Antal olyckor ska också sättas i relation till att det idag finns fler än 270 00 vindkraftverk i världen.

CWIF>>