Nu storsatsar vi på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag.   

 

Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning!

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet. Genom att göra en energikartläggning får företaget en överblick av sin energianvändning och förslag på åtgärder för en smartare energianvändning. Ett företag kan få stöd för 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor. 

Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida

 

OM ENERGIKARTLÄGGNINGSSTÖDET
En energikartläggning är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Det kan ge
många fördelar för företaget, som till exempel:

• sänkta energikostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke
• minskad klimatpåverkan
• bättre arbetsmiljö

 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta:

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se, 070-6208305

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se, 073-3448629

 

Eller kontakta din lokala energi-och klimatrådgivare (EKR). 

Se kontaktuppgifter för EKR i sydost, eller sök på din kommun via Energimyndighetens hemsida


Energieffektiviseringsnätverk för företag

Medlemmar i nätverket får bland annat stöttning av energiexperter samt deltar i utbyte av erfarenheter.
Läs mer.

 


Stöd till turismföretag

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart wellbeing-besöksmål?

Nu erbjuder  Energikontor Sydost  företag inom turismsektorn möjlighet att utveckla sitt företag   inom upplevelseturismen och rekreation i riktning mot wellbeing/välmående-upplevelser.

 

Läs mer om wellbeing-turism

Japansk trädgård

 Jobbar du inom besöksnäringen i Kalmar län? Ta chansen att åka på studieresa!

Vid fem tillfällen under 2020-2021 kommer aktörer ur besöksnäringen i Kalmar län att erbjudas möjligheter att få följa med på  studiebesök för att inspireras och lära av andra om Wellbeing-turism. Det handlar dels om att bli en mer hållbar destination eller verksamhet med hållbara transporter, minskad resursanvändning och uppkomst av avfall men det handlar också om att värna om människors välmående. Dels erbjuda gästen avslappning och återhämtning, närhet till naturen och en härlig vistelse med också dels  med en genuin vilja att göra gott ta hand om personal, samverka med lokalsamhället, stärka den lokala kulturen och mycket mer.

 

Vill du följa med?

31/3-3 april - resa till Polen FULLBOKAD

21-24 april – studieresa i Kalmar län – tre platser kvar

Datum för resor till Danmark, Litauen och Tyskland presenteras inom kort.

Anmäl dig redan idag - KLICKA HÄR

+ Energieffektiviseringsgapet

EU har bedömt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i industrin fram till år 2020 är 25 %. Det kan vara inom belysning, pumpar och ventilation mm.

 

Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma med återbetalningstider på ett eller ett par år och kan därigenom ge ökad vinst och stärkt konkurrenskraft. Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel.

 

Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.


Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten