Nu storsatsar vi på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag.   

 

Vidare stöd till de som gjort en energikartläggning 

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnaden vid energieffektivisering eller för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Vi hjälper dig vid ansökan till Energimyndigheten och i det fortsatta energiarbetet.

Läs mer. 

 

Energieffektiviseringsnätverk för företag

Medlemmar i nätverket får bland annat stöttning av energiexperter samt deltar i utbyte av erfarenheter.
Läs mer.


 

Stöd till turismföretagJapansk trädgård

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart wellbeing-besöksmål?

Nu erbjuder  Energikontor Sydost  företag inom turismsektorn möjlighet att utveckla sitt företag   inom upplevelseturismen och rekreation i riktning mot wellbeing/välmående-upplevelser.

 

Läs mer om wellbeing-turism

 

 

 

+ Energieffektiviseringsgapet

EU har bedömt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i industrin fram till år 2020 är 25 %. Det kan vara inom belysning, pumpar och ventilation mm.

 

Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma med återbetalningstider på ett eller ett par år och kan därigenom ge ökad vinst och stärkt konkurrenskraft. Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel.

 

Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.


Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten