energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Stöd till turismföretag i Sydost

 


Foton: Anna Nordström

 

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Energikontor Sydost erbjuder företag inom boende, restaurang eller spa, kostnadsfri rådgivning och utbildning för en effektivare resursanvändning genom att undersöka och pröva cirkulära affärsmodeller. Ditt företag ska verka i Blekinge eller Kalmar län.

 

Genom att delta arbetar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska:

 • Spara pengar och resurser
 • Få en stärkt miljöprofil
 • Kunna erbjuda kretsloppsanpassade processer, tjänster och produkter

 

Läs En handbok i hållbarhet - cirkulär ekonomi i besöksnäringen (Energikontor Sydost 2018)

Läs handbok om hållbar utveckling inom besöksnäringen (Region Blekinge 2018)


Öka din kunskap om cirkulär ekonomi

Under 2018 bjöd vi in till en utbildning om vad cirkulär ekonomi innebär och hur arbetssättet kan användas inom besöksnäringen. Vi pratade bland annat om energi och affärsmodeller. Vi hoppas på att workshopen inspirerar till att fundera kring lösningar som kan passa ditt företag.

 

Utbildningen bestod av följande delar

 • Introduktion om cirkulär ekonomi och affärsmodeller
 •  Energieffektivisering och förnybar energi
 • Design av varor och tjänster
 • Marknadsföring
   

Ordet workshop skrivet på brickor

 

Är du intresserad av att delta i utbildningen eller vill veta mer - kontakta projektledare Rebecka Jonasson Gjerpe.

 

Kommande workshopar under 2019

Informationen uppdateras löpande. För tillfället är inga nya workshopar inplanerade. 

 


Få rådgivning för att hitta åtgärder som passar dig

Vi kommer att erbjuda ditt företag rådgivning för att se vad som kan förbättras. Du får sedan råd för att välja vilken lösning som passar ditt företag bäst.

Du får totalt 10 timmar rådgivningstid uppdelat på tre tillfällen. Antalet företag som kan få rådgivning är begränsat och de som går utbildningen först prioriteras.

 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Rebecka Jonasson Gjerpe.


Rapport om cirkulär ekonomi i turismsektorn

Inom projektet har det tagits fram en rapport/handbok som går igenom vad cirkulär ekonomi är, hur turismsektorn i södra Östersjöområdet ser ut, samt ger goda exempel inom boende, spa och restaurangsektorn.

Öppna rapporten om Cirkulär Ekonomi inom turismsektorn (pdf, 180 sidor på svenska).


Stödet kan vi erbjuda tack vare projektet Cirtoinno som vi genomför i samarbete med Karlskrona kommun.

Logga CIRTOINNO och Interreg South BalticLogga Karlskrona kommun

  Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

  VISA ALLA