Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

 

Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.   Läs mer här


Energimyndigheten

Stöd för Miljöstudier - företag

Teknikutveckling och innovation – stöd inom energieffektivisering

Visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.  En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

För mer information kontakta Kerstin Eriksson eller Roger Gunnarsson.  
Läs även mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Sista ansökningsdag: 30 november 2019


 

 

EU

Horisont 2020

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020. Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

Hållbara byggander:

LC-SC3-B4E-1-2020:  Towards highly energy efficient and decarbonised buildings. (CSA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-5-2020: Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-8-2020: Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot water production in multi-apartment residential buildings (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-10-2020: Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy performance (IA) Stänger 15 januari 2020

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings (CSA) Stänger 10 september 2020

Förnyelsebar energi:

LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support (CSA) Stänger 11 december 2019

LC-SC3-ES-3-2018-2020: Integrated local energy systems (Energy islands) (IA) Stänger 29 januari 2020

Offentlig sektor/hållbart samhälle:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) Stänger 10 september 2020LC-SC3-EC-3-2020: Consumer engagement and demand response (IA) Stänger 29 januari 2020

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 Smart Cities and Communities.(IA) Stänger den 29 januari 2020

Transporter:

LC-MG-1-12-2020 Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions (CSA och IA beroende på vad man väljer att fokusera på) Stänger 21 april 2020

MG-2-13-2020 Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system. Stänger 21 april 2020


EU

Urban Innovative Actions UIA

UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU. Här kan kommuner och landsting söka pengar för innovativa och nyskapande projekt inom hållbar stadsutveckling. Sökande part måste vara en kommun eller landsting, som omfattar minst 50.000 invånare, eller en grupp av kommuner som går ihop enlligt de regelverk som programmet satt upp. Däremot kan universitet, organsiationer och företag kan vara med som partners i ett konsortium och ha en aktiv roll i projektet. Det är inte nödvändigt med transnationella partnerskap. Det femte callet har bland annat temat cirkulär ekonomi, där har man framförallt fokus på vatten, återvinning vatten etc. Läs mer på UIA:s hemsida

 

Ansökan stänger 12 december 2019.


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nästa ansökningstillfälle stänger 23 oktober 2019.


Tillväxtverket

Regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen samt främja tillväxten i regionen. Särskild fokus i denna utlysning är på små och medelstora företag som bidrar till en miljövänlig och hållbar utveckling. En stor vikt läggs på delen att främja hållbara transpoter som tex kan generera ökat hållbart resande med kollektivtrafik.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

 

Ansökan stänger 2 mars 2020.

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.