Samåkningsförsök i sydost utvärderat

Publicerad: 2014-10-10

Sedan förra året driver Energikontor Sydost med stöd från Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samåkningsprojekt i fem byar i sydostlänen. Efter att samtliga byar hade varit igång med sina respektive samåkningssystem under minst sex månader gjordes en kvantitativ och kvalitativ utvärdering. Statistiken visar att det har samåkts betydligt mindre än förväntat, men samtidigt visar den enkätundersökning som har gjorts att de flesta användarna trots allt är nöjda med själva systemet. Ett tydligt problem på alla orter är att det är relativt få användare och många påpekar behovet av mer marknadsföring för att få med fler.

 

Byarna i försöket ligger i Tingsryd, Växjö, Mörbylånga och Emmaboda kommuner.

 

För mer information, läs rapport Samåkning på projektets hemsida.