Vad söker du idag?

 

Politiker delade framtidsplaner på Energiting Sydost

11 november hölls den tionde upplagan av vår årliga konferens Energiting Sydost. Under dagen fick vi ta del av det aktuella läget för energi-och klimatmålen i sydost, samt vad våra politiker planerar för faktiska åtgärder för att vi ska nå målen. Föreläsare från hela Sverige bidrog med den senaste utvecklingen inom bland annat vätgas, vindkraft, energieffektivisering och andra initiativ som bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Energikontor Sydost stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

LÄS MER OM OSS