Bolagsstyrelse

Energikontor Sydost AB leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse med bred politisk förankring i regionen.


Bakre raden fr v, Peter Wretlund, Peter Löfström, Bengt-Göran Birgersson. Främre raden fr v, Per-Ola Mattson, Christel  Liljegren, vd, Ewa Engdahl.

 

Ledamöter

Ewa Engdahl, (c) Kalmar län, ordförande.  Mob: +46 (0)70 65 87 323

Per-Ola Mattson, (s) Blekinge län, vice ordförande

Peter Löfström, (m) Kronobergs län

Bengt-Göran Birgersson (c), Kronobergs län

Peter Wretlund, (s) Kalmar län


Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Deloitte, Växjö
Revisorssuppleant Håkan Davidsson, Deloitte, Växjö

Föreningsstyrelse

Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av kommuner, regionförbund/regioner och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla medlemsorganisationer.

Ledamöter

Robert Olesen (s), ordf, Region Kronoberg
Peter Wretlund (s), v ordf, regionråd i Region Kalmar län
Leif Larsson (c), ordf i  regionfullmäktige Region Kalmar län 
Kjell-Åke Karlsson (s), ledamot regionstyrelsen, Region Blekinge
Karin Brunsberg (m), Region Blekinge 

Gunnar Nordmark (l), Region Kronoberg
Johnny Werlöv (v), Region Kronoberg

Suppleanter
Sten-Olof Johansson (m), 1 v ordf kommunstyrelsen Emmaboda kommun
Akko Karlsson (mp), Region Kalmar län
Björn Gustavsson (mp) , Region Blekinge
Lennart Nilsson (m) ers. Trafiknämnden Region Blekinge

Bengt-Göran Birgersson (c), Kronobergs län
Monica Widnemark (s), ordf kommunfullmäktige Lessebo kommun
Mikael Svensson (mp), styrelseledamot VEAB

Valberedning
Suzanne Frank (m), ers. regionfullmäktige, Region Kronoberg (sammankallande)
Christina Davidsson (c) ordf kommunstyrelsen, Nybro kommun
Gertrud Ivarsson(c), 1 v ordf kommunfullmäktige, Karlshamns kommun


Bolagsordning för Energikontor Sydost AB

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost