05/10-20

Trähusskolan - seminariedel nr 1


Trähusskola i Kronoberg och Kalmar

Välkommen att delta på en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation.

 

Första seminariet kommer att hållas digitalt den 5 oktober, kl 09.00 - 11.30  och handlar om hur vi ställer om till ett fossilfritt byggande och hur man strategiskt kan planera för ökat träbyggande.
 

Deltagandet är kostnadsfritt och vänder sig både till entreprenörer, fastighets- och bostadsbolag samt till tjänstepersoner och politiker inom kommuner och regioner som har beställaransvar eller som arbetar strategiskt med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor.
 

Läs mer i inbjudan. 

 

Seminariet arrangeras av Green Act Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier, i samarbete med WSP, Goda Hus, Smart Housing och Linnéuniversitetet.