Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Arbetar med projektfinansiering, energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena

Roger Gunnarsson

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering och beteendefrågor. Regional utvecklingsledare och samordnare för EKR i Sydost.Tel. 070-620 83 05 roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Läs mer om Roger

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solenergi.Tel. 0708-10 58 00 johan.milton@energikontorsydost.se

Läs mer om Johan

Olof Moen

Projektledare

Arbetar med frågor inom transportplanering och affärsmodeller inom godstransportområdet.olof.moen@energikontorsydost.se

Läs mer om Olof

Fredrik Mårdh

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med logistik och godstransporter.Tel. 0709-21 60 50 fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Läs mer om Fredrik

Lidia Salame

Projektledare, föräldraledig

Arbetar med energieffektivisering i fastigheter.Läs mer om Lidia

Henrik Wennesund

Kommunikatör

Generalist inom områdena: teknik, energiproduktion, fjärrvärme och transporter.henrik.wennesund@energikontorsydost.se

Läs mer om Henrik