Night Hawks

Identifierar onödig energianvändning i köpcentrum

Syfte

Night Hawks hittar onödig energianvändning i köpcentrum genom metoden nattvandringar, dvs energikartläggningsbesök då ordinarie verksamhet är stängd. Dessutom fortbildas personal och ledning i butikerna vilket hjälper butikerna att bli energieffektivare.

Projektperiod

april 2013 till september 2015

Night Hawks handlade om energieffektivisering i köpcentrum, där kärnaktiviteten var nattvandringar, dvs energikartläggningsbesök då ordinarie verksamhet är stängd. Detta är en bra metod att hitta onödig energianvändning och Energikontor Sydost har jobbat med nattvandringar inom industrin tidigare, med stor framgång.

Den här gången var fokus på köpcentrum och gallerior. De viktigaste områdena att fokusera runt var kyla (livsmedelskyla och komfortkyla), belysning, ventilation och värme. Femton köpcentrum, köpgallerier eller större butiker i Sydöstra Sverige fick besök av en energiexpert som gick igenom fastigheterna och butikerna och rådgav hur energianvändningen kan minimeras.

Energikartläggningen kompletterades med en utbildning som erbjöds dels för fastighetsansvariga och dels för butikspersonal som skulle öka förståelsen och accelerera energieffektiviseringsarbetet. Night Hawks var ett internationellt projekt med partners från åtta Europeiska länder som tillsammans samlade ihop erfarenheterna i en handbok för energieffektiv handel, genom nattvandringar, utbildningar och samarbete.

Totalt ingick 120 köpcentrum i satsningen och över 1000 personer deltog i utbildningarna i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Lettland, Danmark, Cypern, Tyskland och Italien. Utbildningarna finns tillgängliga online på nighthawks.se och innehåller metodik om hur man arbetar med nattvandringar och som ger butiker och shoppinggallerior kloka energiråd. Syftet med nattvandringarna har varit att de ska utgöra startskottet på ett internt energieffektiviseringsarbete i handeln. 


Projektets kickoff inleddes med ett cyklande studiebesök på Ölands Köpstad. 

 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Projektet delfinansierades av EU genom Intelligent Energy for Europe-programmet och Energimyndigheten