ENERMAN

Undervisningsmetoder för minskad energianvändning i skolan

Syfte

ENERMAN utvecklar och testar undervisningsmetoder för att öka barn och ungas kunskaper och medvetenhet om hållbar utveckling och specifikt hur man sparar energi i skolan.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2016 till september 2019

Projektet ENERMAN ska bidra till att utveckla undervisningsmetoder för att öka barn och ungas intresse och kunskaper kring energifrågor och hur dessa är kopplade till hållbar utveckling. För att göra undervisningen relevant genomförs samtidigt en energispartävling mellan skolor. Nyvunna kunskaper kring konkreta energisparåtgärder kan eleverna ta med sig hem varvid projektet får en bredare spridning. En viktig del är att eleverna blir medvetna om att de handlingar man gör lokalt får effekter på klimatförändringarna globalt. 

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

ENERMAN genomförs i samverkan- och erfarenhetsutbyte med fem europeiska projektpartners. Lokalt sker samverkan med regionens energi- och klimatrådgivare.  

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se