Insatsprojekt 2018-2020

Energi- och klimatrådgivarna utför insatser inom solel och hållbara transporter

Syfte

På uppdrag av Energimyndigheten arbetar Energikontor Sydost med kommunikationsfrågor för att stödja de kommunala energi- och klimatrådgivarna i hela landet, i deras arbete riktat till privatpersoner, föreningar och företag inom solel och hållbara transporter.

Mål

Projektet bidrar till följande av de globala målen;

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringen

 

Läs mer på globalamalen.se

Projektperiod

maj 2018 till december 2020

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka takten i energiomställningen. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Dessa samordnas av landets alla regionala energikontor. Energikontor Sydost har dessutom uppdraget att sköta den interna kommunikationen i projektet samt ge stöd och ta fram material till de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Kontaktperson

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Bakgrund

Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.