SB Well

Syfte

Att underlätta för besökare att hitta hållbara och klimatsmarta wellbeing-turismerbjudanden samt att resa hållbart till och mellan resmålen. Att förenkla för företagare att erbjuda produkter och tjänster inom wellbeing, samt att lyfta fram kustnära områden i södra Östersjöområdet som attraktiva destinationer för denna form av turism.

Mål

Nationella miljömål:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Globala målen

  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion

Projektperiod

juli 2018 till juni 2021

Projektets fokus är wellbeing tourism, en svensk översättning skulle kunna vara välmåendeturism. Globalt sätt är hållbar välmåendeturism en snabbt ökande trend inom turismbranschen, den ökar 50% snabbare än turismsektorn generellt. Även i Kalmar län ser man att upplevelseturismen och rekreation där besökare betalar för att få uppleva fina natur- och kulturmiljöer förväntas öka och att en utveckling av besöksnäringen i riktning mot upplevelser ger möjlighet att bredda både besöksnäringen och de gröna näringarna. Projektet har som mål att locka potentiella wellbeing-turister till resmål dels i Kalmar län men även till hela södra Östersjön. Via en interaktiv hemsida kommer de att hitta resmål och hur man kan ta sig emellan dessa på ett hållbart sätt. De kommer även ha möjlighet att värdera besöksmålets eller aktivitetens ”hållbarhetsstatuts” via hemsidan. 

Även små och medelstora företag som idag erbjuder dessa aktiviteter eller platser eller är intresserade av att utveckla nya koncept, kommer att på olika sätt få stöd via projektet samt den hemsida som ska utvecklas.

För att lyckas kommer flera olika aktiviteter genomföras under projektets livstid: begreppet och konceptet wellbeing ska konkretiseras och beskrivas med goda exempel, konceptet och hemsidan kommer att marknadsföras till målgrupperna, utbildningsmaterial ska tas fram till företag i turismbranchen samt ett självskattningsverktyg där de kan mäta hur hållbara de är och hur de kommer att utvecklas. Det kommer även presenteras möjligheter att åka med på internationella studiebesök. 
 

Detta projekt bidrar till, förutom ovannämnda globala och nationella miljömål, även till 

RUS Kalmar län

  • Konkurrenskraftigt näringsliv i en hållbar region

Naturvårdsverket

  • Friluftsmålet tillgänglig natur för alla
  • Friluftsmålet hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  • Friluftsmålet friluftsliv för god folkhälsa

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsydost.se

I samverkan med partners i Danmark, Polen, Litauen och Tyskland, deltar Energikontor Sydost i projektet med stöd av Region Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet. 

Övrigt

Disclaimer

The contents of this web page are the sole responsibility of the author[s] and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020.