LASTA

Stöttar kommuner kring lastcykelsatsningar

Syfte

Minskar utsläppen från transporter via förflyttning från fossildrivna fordon till elassisterade lastcyklar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2018 till oktober 2020

Det finns potential att minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte är dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar. Projektets primära målgrupp är kommuner och regioner samt kommunala bostadsbolag i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

I projektet kommer ett antal aktiviteter genomföras, bland annat kommer en anpassad implementeringsguide för lastcyklar i kommuners och kommunala bostadsbolags verksamhet att tas fram. Energikontoret kommer också att skapa filmer om lastcyklar som kan användas av målgruppen i deras egna kanaler och även motivera såväl internt inom kommunens och landstingens organisation som externt bland medborgarna.

Det kommer också ordnas ett antal seminarier och nätverksträffar på olika teman kring lastcyklar.

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsydost.se

Projektet genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling - transport.

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Henrik Wennesund,
Kommunikatör


Tel. 0709-32 83 22,
henrik.wennesund@energikontorsydost.se