Reseutmaningen

Höjer kunskapen om hur transporter kan effektiviseras och bilberoendet minskas.

Syfte

Ökar kunskapen för privata hushåll att kunna effektivisera transporterna i sina liv, i syfte att främja en övergång till transporter som klarar klimatutmaningarna.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan 

  • Frisk Luft 

 

Läs mer om de nationella miljömålen 

 

  • Agenda 2030 målen 3, 11 och 13. 

Projektperiod

december 2018 till maj 2020

Projektets hemsida

https://www.facebook.com/reseutmaningen/

Genom Reseutmaningen kommer Energikontor Sydost kunna stötta ett 15-tal familjer genom olika kunskapshöjande aktiviteter som coaching, nätverksträffar och möten. Reseutmaningen  stödjer utvecklingen av en effektivare transportanvändning i vardagen. Det handlar även om att om möjligt att överbrygga olika former av administrativa eller praktiska hinder som bromsar initiativ och utvecklingen av dessa energieffektiva rörelsemönster. 

 

Det behövs en kunskapsuppbyggnad, information och verktyg över möjligheterna att uppnå goda resultat när det gäller miljö- och klimatfrågor. Genom projektet Hållbar Bilism, där Reseutmaningen ingår, kommer en resvaneundersökning tas fram i Blekinge och en satsning på lokal och regional kapacitetsutveckling inom transportområdet. Detta skall möjliggöra en spridning av goda erfarenheter och kunskaper i länet och driva på energieffektiviseringen. 

Energikontor Sydost kommer att arbeta för att öka kunskapen om möjliga sätt att energieffektivisera det vardagliga transportbehovet för familjer. 

 

Nyheter:

Projektet deltar på Klimattorget i Karlskrona (2019-08-30)

 

 

 

Kontaktperson

Annica Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,

annika.oberg@energikontorsydost.se

Projektet finansieras av Energimyndigheten.