Allbohus i Alvesta tilldelas energipris

Publicerad: 2014-05-16

Föreningen Goda Hus, som verkar i sydöstra Sverige, har utdelat 2013 års energisparpris. Genom hårt och målmedvetet arbete vann AllboHus och Alvesta kommun.


Juryns motivering lyder:
"Med en i energifrågor engagerad företagsledning, kompetent och intresserad personal har förutsättningar för uppföljning av energistatistik fastighetsvis skapats.

Nyproduktion och ombyggnader med senaste tekniken har gett förutsättningar för energioptimering. AllboHus Fastighets AB och Alvesta kommun har genom detta arbete sänkt sin energiförbrukning med ca 15% under 2013."

Om föreningen Goda Hus
Föreningen bildades 2009 och är ett samarbete mellan universitet, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Föreningen finansierar en professur och forskningsgrupp inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet.

Föreningens medlemmar representerar både offentliga och privata intressen som samtliga vill vara med och bidra till utveckling av energieffektiva byggnader och tekniker.

På bilden syns Margareta Nilsson, Magnus Fransson och Torbjörn Heinmert på AllboHus


Källa: Alvesta kommun