Antalet studiebesök överstiger förväntan!

Publicerad: 2019-07-04

Ett av målen i projektet småskalig kraftvärme är att sprida information om småskalig kraftvärme genom att erbjuda studiebesök till anläggningarna. Målet var att komma upp i sammanlagt 900 studiebesök på de tre anläggningarna. Idag kan vi med glädje berätta att vi har nått målet! Sammanlagt 901 studiebesök har gjorts på de tre anläggningarna Emåmejeriet i Hultsfred, Sörbyverket i Ronneby och Bräkne-Hoby panncentral, till och med juni 2019. 

 

För två år sedan var vi osäkra på om det skulle vara möjligt att uppnå detta mål, men här är vi idag. Att så många vill se anläggningarna tycker vi är ett tecken på att det finns ett intresse för teknikerna och att småskalig kraftvärme idag är ett alternativ som många företag tittar på och har som avsikt att investera i, förutsatt att den ekonomiska kalkylen går ihop för det specifika system som varje enskilt fall är. Läs mer om småskalig kraftvärme