Är din nästa bil en lastcykel?

Publicerad: 2019-07-05

Kolla in vår lastcykelfilm och se om det är det!

 

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. I tätorter är antalet korta bilresor runt 80 procent. Där en vanlig cykel eller buss kanske inte är ett smidigt alternativ, kan en el-assisterad lastcykel mycket väl vara det.

 
 
Denna film är producerad 2019 av Energikontor Sydost, inom projektet CoBiUM finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram. Se mer på http://cobium.eu.