Bioenergidagen 2019

Publicerad: 2019-01-28

25 januari hölls Bioenergidagen - konferensen som Energikontoret arrangerar årligen i samarbete med Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet för att lyfta den senaste utvecklingen inom branschen i sydost och i Sverige.  Ett sjuttiotal deltagare (främst representanter från olika företag och energibolag) samlades på Linnéuniversitetet i Växjö för att lyssna och nätverka. 

 

Dagens teman: Nya MCP-direktivet, småskalig kraftvärme, fjärrvärme och nytt på LNU

Dagen inleddes med en framtidsspaning om kraftvärmebranschen, digitalisering och CO2-infågning av Björn Karlsson, produktchef på företaget GE Power, som senare under dagen också höll i ett studiebesök
för deltagarna på företaget. 

 

Magnus Hermansson från företaget Scheuch (som bland annat tillverkar rökgaskondensorer) berättade vilka förutsättningar och utmaningar som gäller utifrån det nya utsläppsdirektivet för mellanskaliga anläggningar (MCP-direktivet), samt gav exempel på åtgärder som mellanskaliga anläggningar kan behöva utföra för att klara de nya standardnivåerna. Ljungby Energi och Lessebo Fjärrvärme presenterade goda exempel på effektiviseringsåtgärder som de utfört på sina anläggningar. 

Björn Karlsson, GE Power

Vår projektledare Daniella Johansson och Arne Andersson från  Ronneby Miljöteknik redovisade hittills gjorda erfarenheter från tre tekniker för småskalig kraftvärme (organisk Rankine-cykel, våtångsturbin och förgasare) som demonsteras i sydost just nu.

 

Efter lunch tog Leif Gustavsson från LNU vid med att prata om effektiv lågtemperaturfjärrvärme vid nybyggnation och vår projektledare Stefan Olsson presenterade resultaten från energirenoveringen av bostads-

området Alabastern i Växjö. 

 

Dagen avslutades med de senaste från Linnéuniversitetets forskning inom bioenergiområdet.

 

Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Se presentationer, rapporter m.m från Bioenergidagen 2019

 

Två Bioenergidagen under 2019

Bioenergidagen arrangeras vanligen under november månad, men fick den här gången flyttas fram till januari för att inte krocka med Svebios stora Biokraft- och Värmekonferens som arrangerades i Växjö 13-14 november 2018. På grund av detta kommer det därför att bli två stycken Bioenergidagar under 2019, en i januari och en i november.  

För frågor, kontakta Göran Gustavsson

 

 

              

        Projektet finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999. 
   LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP