Bra förutsättningar för förnybar energi

Publicerad: 2019-08-05

 

Sverige har mycket bra förutsättningar för förnybar energi. Detta kunde Pierre Ståhl på Energikontor Sydost konstatera under en resa till Finland i maj där energiintresserade från alla länder runt Östersjön träffades och diskuterade förnybar energi. 

 

Under tre dagar med seminarier och studiebesök kunde deltagare från länderna runt Östersjön jämföra villkor gällande förnybar energi i Finland med vad som gäller i det egna landet. I Finland utgår nu inget stöd alls för förnybar energi, medan vi i Sverige har stöd för exempelvis solceller.  Tidigare fanns en så kallad ”premium feed-in tariff” i Finland, vilket gav ägarna till ett vindkraftverk som besöktes en garanterad inkomst på ca 90 öre per kWh producerad el under 15 år. Vid besök hos bostadsrättsföreningar framkom att det utgick inget stöd alls för deras solcellsanläggningar. Deras investeringar blir troligen lönsamma ändå, då de dimensionerats så att all el förbrukas i det egna huset.

 

Det råder en stor diskussion i Finland kring hur råvara från skogen ska användas på bästa sätt: som biobränsle till fordon, i värmeverk eller som ersättning för plast och textilier. Sammantaget var det en intressant resa med givande diskussioner och många intryck.