De höga energipriserna ger ökade kostnader

Publicerad: 2022-01-10

Just nu bedriver Energikontor Sydost en undersökning i Kalmar län för att ta reda på hur energianvändningen har påverkats i kommunala lokaler och fastigheter under pandemin 2020–21. Detta med tanke på pandemiåtgärder, så som att många har arbetat hemifrån, eller att man inte har haft så många konferenser/möten i möteslokaler etc. 

  

“Med tanke på de höga energipriserna så finns det stora möjligheter att effektivisera sin energianvändning och spara pengar” säger Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. “Undersökningen görs för att vi på Energikontoret ska kunna hjälpa länets kommuner på bästa sätt med förslag på energieffektiviseringsåtgärder eller andra åtgärder/styrningar av de kommunala fastigheterna. Nu är det hög tid att börja!” 

 

Undersökningen har skickats ut till kommunens fastighetsansvariga som en del i de regionala aktiviteterna inom satsningen EMPOWER+, inom ramen för Interreg Europe med delfinansiering från Region Kalmar län.  Läs mer information om satsningen