Energibyggare rullar igång

Publicerad: 2016-01-26

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet. Kurstillfällena för våren är satta och det är öppet att anmäla sig för att bli handledare, för att sen i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer, till Energibyggare.

 

Det webbaserade utbildningsmaterialet ”Energibyggare” är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge byggnadsarbetare och installatörer en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi.

 

anmäl-dig”Handledarutbildning för Energibyggare” vänder sig till de som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för verksamma vid byggarbetsplatser i Sverige. Handledarutbildningen vänder sig till exempel till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare.

 

Under hösten har utbildningen Energibyggare pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till målgruppen, byggnadsarbetare och installatörer, och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Den är också enkel för handledaren att hålla då utbildningsmaterialet är något av ett självspelande piano. Handledarens roll är bland annat att vara diskussionsledare, inspiratör, boka upp utbildningstillfällen och till slut godkänna deltagarna.

 

Fler utbildningstillfällen för handledare kommer erbjudas hösten 2016 och våren 2017. Det är dock ett begränsat antal platser per utbildningstillfälle, så det lönar sig att vara snabb med att anmäla sig, för att vara säker på att få gå utbildningen till handledare för Energibyggare.

 

Ledande aktörer inom svensk byggsektor

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har tillsammans med Energikontoren Sverige skapat utbildningen, med stöd av bland annat Energimyndigheten. Det är för att möta Sveriges energi- och klimatmål, som det krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning förnybar energi.

 

Bostäder och lokaler står för cirka 30 % av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka. Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå energi- och klimatmålen. Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva. Det är vad utbildningen Energibyggare erbjuder.

 

Energibyggare är en av fyra pågående satsningar som Energimyndigheten driver eller stöttar. De övriga är; BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna. Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.  Energilyftet – utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. Anordnas av Energimyndigheten.

 

För mer information

Johanna Wallin  

0709-21 60 56

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

 

energibyggare.se

 

Lista på utbildningstillfällen våren 2016

Bokning sker via Entreprenörsskolas hemsida (Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet). Önskemål om datum och andra orter för hösten 2016 eller våren 2017 kan skickas in via Entrepenörskolan.

15 mars

Malmö

Anmälan

16 mars

Halmstad

Anmälan

17 mars

Stockholm

Anmälan

5 april

Göteborg

Anmälan

6 april

Jönköping

Anmälan

13 april

Örebro

Anmälan

14 april

Karlstad

Anmälan

18 april

Stockholm

Anmälan

19 april

Eskilstuna

Anmälan

25 april

Luleå

Anmälan

26 april

Sundsvall

Anmälan

27 april

Umeå

Anmälan

27 april

Östersund

Anmälan

28 april

Umeå

Anmälan

3 maj

Malmö

Anmälan

17 maj

Karlshamn

Anmälan

18 maj

Växjö

Anmälan

19 maj

Kalmar

Anmälan

24 maj

Uppsala

Anmälan

25 maj

Stockholm

Anmälan

2 juni

Malmö

Anmälan

13 juni

Göteborg

Anmälan