Energieffektiva byggnader - studiebesök i Europa

Publicerad: 2018-05-02

EMPOWER studiebesök - Dela goda exempel, erfarenheter, kunskap och lösningar


Nio regioner i Europa samverkar för att dela erfarenheter, lösningar och goda exempel för att utveckla och förbättra de regional politiska styrdokumenten för att minska koldioxidutsläppen och bättre utnyttja de finansieringsmöjligheter som finns.
 

Under hösten, vintern och våren 2017–2018 har regionerna arrangerat och medverkat i ett pärlband av studiebesök. Det första var i Lorient i Frankrike och följdes av Maribor i Slovenien. Därefter har studieresor arrangerats till Mazovia i polen, Kalmar i Sverige, Cork i Irland, Magdeburg i Tyskland, Santander i Spanien och Almada i Portugal. Det sista studiebesöket genomförs i maj i Florens i Italien. Läs mer om studiebesöken på EMPOWERs internationella hemsida www.interregeurope.eu/empower.

 

Lokala lösningar visas upp

Vid studiebesöken samlas olika goda exempel ihop och presenteras av lokala och regionala experter för att låta besökarna få en detaljerad inblick i hur systemen och lösningarna fungerar på detaljnivå. Personal som arbetar med de olika exemplen besvarar frågor av besökarna deltagarna har på så sätt fått se en rad goda exempel på energieffektivisering, energimätning och finansieringsmöjligheter. Resultaten och erfarenheterna av renoveringsprojekt, nybyggnation och smarta lösningar har presenterats och visats upp.

Alla deltagarna har givit positiva återkopplingar om de nya erfarenheterna, man har delat erfarenheter, knytet nya kontakter och lärt känna kollegor runt om i Europa, och även kollegor i den egna regionen genom att resa tillsammans. Studiebesöken har resulterat både tekniska erfarenheter kopplat till energimätning och innovativa finansieringsidéer och andra angränsade idéer och utvecklade nätverk och en insikt i hur det fungerar ute i andra europeiska länder.

 

Tekniska workshops

Nu är det dags att importera och implementera de nya erfarenheterna i den regionala politiken och styrdokumenten genom tekniska workshops, seminarier och åtgärdsplaner i varje region.

Nästa fas i EMPOWER är att organisera två internationella tekniska workshops. En som kommer att handla om energiuppföljning och energimätning i Almada i Portugal och en om finansieringsinstrument i Magdeburg.

 

Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden.

 

Läs EMPOWERs nyhetsbrev #3.

 

Läs mer om EMPOWER här www.interregeurope.eu/empower 

 

FÖR INTERNATIONELL INFORMATION, KONTAKTA:

Energy Agency of Podravje, Maribor, Slovenia

Dr. Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si