Energilyftet - kunskapshöjning i lågenergibyggande

Publicerad: 2017-09-22

Från och med 2021 ska alla nya byggnader vara  nära-nollenergibyggnader enligt nya byggregler och krav på energieffektivitet, förklarade Svein Ruud (RISE) under måndagens seminarium om Energilyftet. 

 

18 september deltog ett tjugo-tal drifttekniker och energirådgivare på ett seminarium i Växjö om Energilyftet, en av Energimyndighetens webbutbildningar i lågenergibyggande. 

 

Tuffare byggregler kräver höjd kompetens

Enligt Boverkets byggregler ska alla nya offentliga byggnader i Sverige år 2019 vara NNE (nära-nollenergibyggander) och 2021 ska samtliga nya byggnader vara det, förklarade Svein Ruud på seminariet. 
De skärpta nivåerna för energihushållning  påverkar både nybyggnation och renovering, som i sin tur ställer högre krav på byggbranschens kompetens. Detta är anledningen till att Energimyndigheten har tagit fram webbutbildningen Energilyftet, så att beställare, arkitekter och drifttekniker ska kunna höja sin kompetens, dels för att kunna planera och renovera energieffektivt, men framför allt för att kunna följa upp energieffektiviteten i byggnader. 

 

Introduktion till utbildningen och studiebesök

Under seminariet blev deltagarna introducerade till webbutbildningens bakgrund och upplägg, samt rådande byggregler och mål kopplade till EUs klimatpolitik. Deltagarna fick också diskutera kring hur de jobbar med lågenergibyggande på sina respektive orter.  Håkan Gustavsson, projektledare på Växjöbostäder, gav sedan deltagarna en guidad tur på Kv. Docenten, det nya bygget som ska bli en 3000 m2 ICA-butik med 248 träbaserade studentbostäder ovanpå. Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost och leddes av CIT Management och RISE. Deltagarna fick även tips om den interaktiva utbildningen Energibyggare, samt om andra byggprojekt i regionen som Energikontor Sydost medverkar i. 

Kajsa Andersson från CIT Management gick igenom ett par av Energilyftets webbaserade modulder, vars upplägg mottogs positivt av deltagarna. 

Rundtur i den nya ICA-butikens lokaler, samt i några av studentlägenheterna som ska stå färdiga till hösten 2018. 

 

Mer om Energilyftet

Energilyftet är en webbaserad utbildning i lågenergibyggande, riktad till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Utbildningen består av ett antal webbmoduler med ämnesbaserade frågor som i sin helhet kan genomföras via internet. Som förberdelse arrangeras flera informationsseminarier runt om i landet som ett sätt att komma igång, diskutera med kollegor, få en inblick i bli utbildningens upplägg och ta del av intressanta studiebesök på lågenergibyggander.

 

Är du nyfiken på Energilyftet?

Energikontor Sydost arrangerar nästa informationsseminarium i Mönsterås 12 oktober

 

Läs mer om Energilyftet på Energimyndighetens hemsida 

 

Fler projekt inom byggnation som Energikontor Sydosts medverkar i

READY - Energieffektiv renovering av hyreshuslägenheter

One-stop-shop - En affärsmodell för energirenovering av småhus

ENERSELVES - För ökad integrering av förnybar energi i byggnader

ByggEEss - Energieffektiviseringsnätverk fastighetsägare i sydost