Erfarenhetsutbyte kring ökad andel förnybar energi

Publicerad: 2019-12-12

Ett 40-tal personer från olika kommuner och regioner runtom i Europa samlades till ett möte i Pamplona, Spanien för att utbyta erfarenheter kring arbetet för en ökad andel förnybart i energimixen.

 

Karin Palmér som är samordnare för näringslivsfrågor på Region Kronoberg deltog tillsammans med Pierre Ståhl  och Göran Gustavsson från Energikontor Sydost. Syftet var att inspirera deltagare till större andel förnybar energi genom att ta del av goda exempel. Julia Ahlrot, Växjö Energi, deltog på länk för att berätta om deras ambition att bygga bort fossilberoendet i sin kraftvärmeproduktion.

 

Karin Palmér, Pierre Ståhl och Göran Gustavsson

Fr. v. Karin Palmér, Pierre Ståhl och Göran Gustavsson.

 

Erfarenhetsutbytet genomförs inom projektet POTEnT och under hösten 2020 kommer en del av deltagarna att komma till Kronoberg för att på plats ta del av lyckade exempel i strävan att öka andelen förnybart i energimixen i sina respektive regioner.  POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

 

Läs nyhetsbrev #1 (engelska) för mer information om projektet.