Erfarenhetsutbyte om investeringsmöjligheter

Publicerad: 2018-12-05

Under två dagar har nio organisationer och finansieringsexperter samlats i Magdeburg för att utbyta erfarenheter hur man kan hitta finansiering för energieffektiviseringsåtgärder i byggnader - som en del av det internationella samarbetet EMPOWER.  Energikontoret bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest att tala om Gröna lån och möjligheter att söka medel från de regionala strukturfonderna.  

 

Inom EU-unionen finns nära 60 olika program och fonder som ska verkställa och finansiera EU:s politik inom alla olika samhällsområden. Allt från olika former av anslag, lån och bidragssystem. Förutsättningarna för hur offentlig sektor kan hitta finansiering skiljer sig åt mellan de olika länderna i Europa. Svenska kommuner är mycket viktiga spelare för att omställningen för ett hållbart samhälle.

Björn Söderlundh, Kommuninvest, presenterade hur Gröna lån fungerar i Sverige, som är en konkret finansieringsväg för offentlig sektor. Finansieringen inom kommer från placerare som vill att medlen ska användas för hållbara projekt och avsikten är Gröna lån ska driva på energiomställningen. Varje projekt som söker finansiering utvärderas av en expertkommitté som granskar att investeringen uppfyller miljökriterierna för Gröna lån.

 

Björn Söderlundh (Kommuninvest), Erik Wennerhag och Marie Vaadre (Tillväxtverket) deltog på workshopen.

 

”Gröna lån omfattar åtta kategorier som granskas externt för att säkerställa att investeringarna går till miljörelaterade åtgärder.” säger Björn Söderlundh. ” Genom att bredda kriterierna både till energieffektivisering och klimatanpassning så har vi utmanat kriterierna något. Genom granskningen vet placerarna att pengarna går till miljöprojekt.

 

En annan möjlighet för finansiering är de regionala strukturfonderna som Tillväxtverket förvaltar. Marie Vaadre och Erik Wennerhag på Tillväxtverket i Jönköping berättar om de prioriteringar som Småland och Öarna har. Inom energiområdet är det främst transportrelaterade projekt som prioriteras i den pågående programperioden.

 

”Vi är måna om att ha en dialog med aktörer som vill söka finansiering via programmet Småland och Öarna. ” berättar Erik Wennerhag. ”På så sätt säkerställer vi att aktörer verkligen lägger tid på projekt som sannolikt får finansiering. En viktig metod är att börja med en förstudie vilket kan finansieras inom programmet.”

 

”Vi uppmanar även aktörer att söka stöd till internationellt arbete. Det finns möjlighet att få stöd för detta för länder inom Östersjöområdet” säger Marie Vaadre. ”Syftet med detta är att sprida erfarenheter från pågående svenska projekt. Vi matchar gärna utländska partners med svenska aktörer. ”

 

Apropå Gröna lån

Mörbylånga kommun är ett regionalt exempel på Gröna lån - de har nyligen beviljats 361 miljoner kronor för miljöförbättrande insatser i kategorin vattenhantering. Läs mer i Mörbylångas pressmeddelande från 181204

 

 

Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden.