Fastighetsägare fick kurs i lönsamhetsberäkning

Publicerad: 2017-01-20

Energinätverket ByggEEss samlades 18 januari i Karlskrona för ett tredje nätverksmöte med fokus på fördjupning inom energikartläggning och lönsamhetsberäkning för energieffektiva åtgärder. 

 

 

Representanter från nio fastighetsägare i sydost samlades 18 januari på Dockside i Karlskrona för att ha sitt tredje möte inom energinätverket ByggEEss. Fördjupning inom energikartläggning stod på dagens agenda. Mari-Liis Maripuu från CIT Chalmers gick igenom Totalmetoden – utbildning i hur man beräknar lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder, samt hur man genomför dem. 
Speciellt inbjuden var också Ulf Klint, projektchef på Karlskronahem, som berättade om Karlskronahems satsningar på energieffektiva åtgärder. 

 

Merparten av medlemmarna i ByggEEss är nu igång med sina energikartläggningar. Flera av medlemmarna har beviljats det ekonomiska stöd som små-och medelstora företag kan söka från Energimyndigheten för energikartläggning.

Nästa nätverksmöte blir 16 maj i Kalmar, då nätverket har som uppgift att ta fram handlingsplan för genomförandet av åtgärder. 

 

För mer information om Energimyndighetens kartläggningsstöd till små-och medelstora företag, läs här.

För mer information om nätverket ByggEEss, läs här.

eller kontakta 

Stefan Olsson
Tel. 0709-89 01 81