Förnybar vätgas i Kronoberg

Publicerad: 2019-08-22

Det finns ett stort intresse för vätgas som drivmedel; vätgasdrift med bränsleceller kan bli ett viktigt komplement till ren batteridrift, speciellt för tyngre fordon. Under hösten 2019 kommer Energikontoret att tillsammans med intresserade aktörer analysera hur man kan producera och distribuera förnybar vätgas i Kronobergs län.

Vi kommer att intervjua intressenter för att kartlägga behov av och intresse för att producera och distribuera vätgas samt arrangera work-shops med tillfälle till utbyte av information och synpunkter. Det långsiktiga målet är att vi på har en fungerande värdekedja för förnybar vätgas med produktion, distribution och användare.

 

Har du ett intresse av vätgas och vill bidra i förstudien, kontakta Daniella Johansson.

 

Läs mer om Förstudie vätgas

 

Förstudien stöds av EU via Regionalfonden Småland och öarna och Tillväxtverket via Region Kronoberg samt Volvo, Växjö kommun och VEAB.