Fyra län nu representerade i föreningsstyrelsen

Publicerad: 2023-03-17

Under föreningsstämman 17 mars i Lund, togs det officiella beslutet att byta namn på föreningen från Energikontor Sydost till Energikontor Syd. Politikerna Lena Wallentheim (S) från Hässleholms kommun, Tony Rahm (M) Region Skåne och Cecilia Bladh in Zito (SD) från Hörby kommun, valdes in i föreningsstyrelsen. Därmed har nu föreningsstyrelsen representaner från samtliga fyra län Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. 

På stämman för föreningen Energikontor Sydost som hölls 17 mars i Stadshallen i Lund, togs beslutet att byta namn på föreningen till Energikontor Syd, i enlighet med bolaget. Politiker från Skåne valdes också in i styrelsen. Lena Wallentheim (S) oppositionsråd i Hässleholms kommun, valdes in som ny vice ordförande. 

- Jag känner mig mycket hedrad över att få vara med och driva energi- och klimatfrågorna i ett bredare sammanhang. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förändra samhället i en mer hållbar riktning, säger Lena Wallentheim (S).

Tony Rahm (M) från Region Skåne och Cecilia Bladh in Zito (SD) från Hörby kommun, valdes in som nya styrelseledamöter. 

- Energikontoret kommer spela en viktig roll i hela den samhällsutveckling vi de kommande decennierna kommer gå igenom. Den som inte ägnar sig åt hållbarhet kommer vara morgondagens förlorare. Vi som aktör ska sprida, bredda och förnya kunskapen om energi och omställning, säger Tony Rahm (M). 

- Med min långa erfarenhet inom energibranschen ser jag fram emot att kunna bidra med kompetens och idéer för att fortsätta vidareutveckla Energikontoret Syd i rätt riktning, säger Cecilia Bladh in Zito (SD).  

Året som gått
Sedan förra årsstämman har energikontoret planerat och genomfört ett gediget arbete med att bilda gemensamt bolag med Energikontoret Skåne under det nya namnet Energikontor Syd. 29 skånska kommuner har blivit nya medlemmar i föreningen.

Parallellt med detta har energikontoret drivit ett 30-tal projekt och genomfört stora insatser för att stötta näringslivet i syd, dels i sviterna av pandemin och dels på grund av de skenande elpriser som uppstod till följd av Rysslands invasion av Ukraina.  Mer om våra insatser under 2022 kan läsas i vår verksamhetsberättelse

Framåtblick
Nu blickar Energikontor Syd framåt för att fortsatt kunna stötta våra ägare. Energikontoret har idag drygt 30 medarbetare som initierar och driver flera insatser, på både lokal och regional nivå, vilka ska bidra till att uppsatta energi- och klimatmål nås och snabba på den gröna omställningen på vägen till ett hållbart samhälle.

-  Energikontor Syd ska spela en viktig roll i en av vår tids viktigaste vardagsfrågor: energi. Jag är stolt att kommuner och regioner i Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne nu kraftsamlar för människor, ekonomin och klimatet i södra Sverige. Som Sveriges största energikontor ska vi ta ägna 2023 år att sätta vår nya organisation, med sikte på att kommande år ta ledartröjan i landet, säger föreningsstyrelsens ordförande Oliver Rosengren (M). 

Ny styrelse
Ordförande Oliver Rosengren (M), Växjö kommun

Vice ordförande Lena Wallentheim (S) Hässleholms kommun

Styrelseledamot Peter Wretlund (S) Region Kalmar län

Styrelseledamot Per-Ivar Johansson (C) Karlshamns kommun

Styrelseledamot Helen Bergström (S) Älmhults kommun

Styrelseledamot Staffan Larsson (C), Borgholms kommun

Styrelseledamot Tony Rahm (M) Region Skåne

Styrelseledamot Cecilia Bladh in Zito (SD) Hörby kommun

Vakant plats för Blekinge län. 

Nya styrelsen för 2023. Från vänster till höger: Oliver Rosengren, Lena Wallentheim, Staffan Larsson, Cecilia Bladh in Zito, Tony Rahm, Per-Ivar Johansson, Helen Bergström, Peter Wretlund. 

Läs mer om samtliga invalda i nya styrelsen

Bakgrund
Energikontoren i Syd startades, 1998 resp. 1999, genom ett EU initiativ där målet vara att utveckla regionala energiaktörer som skulle bidra med spetskompetens inom energieffektivisering och förnybar energi. I syd beslutade kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län att detta gav dem möjlighet att samäga energikompetens. Idag, snart 25 år senare, driver energikontoret fortsatt på utvecklingen mot ett hållbart energisystem i syd genom åtgärder och insatser finansierade av uppdrag samt regionala, nationella och EU-projektmedel. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet